Etusivu   Yritys   Palvelu   Sertifikaatit   Yhteystiedot          English   Svenska

 

AkkuSer Oy - Kestävän kehityksen tekijä

Kehitimme ensimmäisenä EU:ssa teknologian, joka mahdollistaa ongelmajätteeksi luokiteltujen paristojen ja kuiva-akkujen ympäristöystävällisen kierrätyksen. Teknologiamme kohottaa paristojen ja kuiva-akkujen uusiokäyttöasteen ennennäkemättömälle tasolle ja tekee reaktioherkkien materiaalien käsittelystä turvallista. Teknologiaamme hyödyntävä tuotantolaitoksemme vihittiin käyttöön Nivalassa toukokuussa 2006.

Tuotantolaitoksemme on vastaus 26.9.2008 Suomessa voimaan astuneeseen paristo- ja akkudirektiiviin, joka velvoittaa tuottajat kierrättämään akkunsa ja paristonsa muotoon, kokoon, koostumukseen tai käyttötarkoitukseen katsomatta.

EU:n parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet direktiivin toukokuussa 2006, jonka jälkeen jäsenmailla on ollut noin kaksi vuotta aikaa valmistautua direktiivin käyttöönottoon.

Langattomuudesta jätettä

Virtalähteenä käytettäviä paristoja ja kuiva-akkuja löytyy kaikista langattomista laitteista, esimerkiksi digi- ja videokameroista, kännyköistä, tietokoneista sekä akkuporakoneista. Langattomien laitteiden virtalähteitä pystyy lataamaan ja käyttämään uudestaan, mutta ennen pitkään nekin tulevat elinkaarensa päähän ja niistä tulee ongelmajätettä.

EU:n markkinoille luovutetaan Ympäristöministeriön arvion mukaan vuosittain 200 000 tonnia paristoja ja akkuja ja määrä kasvaa vuosittain. Osa paristoista ja akuista sisältää huomattavia määriä elohopeaa, kadmiumia ja lyijyä. Lisäksi ne sisältävät muun muassa sinkkiä, kuparia, mangaania, litiumia ja nikkeliä.

Todellista kierrätystä

Nivalaan noussut tuotantolaitoksemme korjaa tämän ongelman. Kapasiteettimme riittää käsittelemään ja kierrättämään kaikki Suomesta kerättävät paristot ja kuiva-akut. Käsittelemme ne ja palautamme ne uusiokäyttöön luontoa rasittamatta. Teknologiamme kohottaa paristojen ja kuiva-akkujen uusiokäyttöasteen tasolle, joka palauttaa kierrätys-sanalle sen alkuperäisen merkityksen.


TOIMINTAPOLITIIKKA

Olemme ensimmäisenä kehittäneet teknologian, joka mahdollistaa kannettavien akkujen ja paristojen ympäristöystävällisen kierrätyksen.

Jatkuva teknologiamme kehittäminen nostaa akkujen ja paristojen uusiokäyttöastetta merkittävästi ja tekee niiden käsittelystä turvallista.

Toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ovat:

  • Ympäristökuormituksen pienentäminen akkujen / paristojen ja SER-käsittelyllä.

  • Kuluttajien ympäristötietoisuuden lisääminen.

Toimintamme suurimpia negatiivisia ympäristövaikutuksia ovat kuljetuksista aiheutuneet päästöt ilmaan sekä prosessissa vaadittava sähköenergia.

Yhteistyössä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa määrittelemme tuotteemme laatuvaatimukset. Raportoimme materiaalivirroista toimittajiemme ja asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.

Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, asetamme ympäristö- ja laatuvaateita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme.

Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennalta ehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista.

Otamme huomioon työntekijöidemme työhyvinvoinnin, parannamme heidän osaamista ja kannustamme osallistumistaan toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Koko organisaatiomme on sitoutunut toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.

AkkuSerin johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnan ja päätöksenteon perustana olevaa toimintapolitiikkaa ja varaamaan sille riittävät resurssit; siten takaamme toimintamme jatkuvan parantamisen.

Viranomaisten asettamat lait ja asetukset ovat vähimmäisvaatimuksemme.

 

 

     

AkkuSer Oy   Uutiset   Yritys   Palvelu   Ympäristö   Yhteistyökumppanit   Yhteystiedot
in English   på Svenska

Toteutus: Cresol